Privacybeleid

Binnen borisindustries.nl nemen we de bescherming van onze gegevens zeer serieus.

Wij zijn hard bezig geweest om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 is deze van kracht.

Deze nieuwe wet geeft je als persoon meer privacy rechten en als webshophouder meer verantwoordelijkheden.

 

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

 • Om u optimaal te kunnen helpen verzamelen wij naam, adres , email en telefoonnummer.
 • We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met u en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.

 

Welke gegevens worden verzameld?

 • We verzamelen de persoonsgegevens die bij het doen van een bestelling worden ingevoerd en gegevens wanneer u een account aanmaakt. Daarnaast zijn er gegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van onze diensten: gegevens over de toestellen die u gebruikt om met ons te connecteren, informatie over uw bestellingen en terugbetalingen, informatie over uw surf- en klikgedrag op onze website/applicatie en betaalgegevens.

 

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

 • Onze persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld behalve met partijen die nodig zijn om een webwinkel te runnen. Dit zijn onze hostingspartner, onze betalingspartner, onze mailpartner en onze verzendpartner. Met deze partijen hebben we afspraken om de persoonsgegevens niet verder te delen.

 

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

 • Door in te loggen in uw account kunt u alle gegevens inzien en wijzigen. Voor alle andere zaken dient u te mailen naar info@borisindustries.nl.

 

Hoe zijn onze gegevens beveiligd?

 • Al het dataverkeer tussen u en onze servers is beveiligd met het SSL encryptie-protocol.
 • En alle data die op onze servers staat is geëncrypteerd.
 • Indien er naast alle beveiligingsmaatregelen toch nog een datalek plaats vind dan worden alle betrokken personen op de hoogte gesteld evenals de autoriteit persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@borisindustries.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

 • borisindustries.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 • borisindustries.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Contactgegevens

 • borisindustries.nl , gevestigd aan Deellaan 52, 6681EJ, Bemmel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.borisindustries.nl, Deellaan 52, 6681EJ, Bemmel

Sammy Diedrich is de Functionaris Gegevensbescherming van borisindustries.nl zij is te bereiken via info@borisindustries.nl